Luchtreinigers met ionisator

Luchtreinigers met ionisator zijn zeer effectief en is een veel voorkomende methode van luchtreiniging. Deze methode volstaat alleen niet op zichzelf. Een ionisator brengt namelijk negatief geladen deeltjes in de lucht waardoor stofdeeltjes worden aangetrokken en zakken naar de oppervlakte. Zodoende zijn de stofdeeltjes makkelijker af te vangen of weg te nemen. Met een ionisator neem je de stofdeeltjes dus niet uit de ruimte weg, maar worden alleen verzwaard. Het wegnemen van de stofdeeltjes kan dus alleen door een luchtreiniger met filter en door af te stoffen of op te zuigen.  In de buitenlucht worden ook negatieve ionen geproduceerd die de lucht reinigen en hebben dus effect op de luchtkwaliteit.

Natuurlijke ionen

In de natuur worden negatieve ionen ook in de lucht gebracht. Dit gebeurd door middel van zonlicht, golven in de zee, bliksem en watervallen. Dat is een van de redenen dat de luchtkwaliteit in de bergen en aan zee van goede kwaliteit is. De lucht reinigen door middel van luchtreinigers met ionisator is dus een geschikte manier om de luchtkwaliteit te optimaliseren. Ook mensen met astma en hooikoorts hebben veel baat bij het gebruik van een ionisator. Er dwarrelt minder stof door de lucht en wordt vanzelfsprekend dus ook minder ingeademd. Daarbij is deze methode uiterst veilig en niet schadelijk voor de gezondheid.

Hoe werken luchtreinigers met ionisator?

Door middel van een naald zorgt een ionisator ervoor dat zuurstofmoleculen een elektrische lading verkrijgen. De naald die de moleculen elektrisch maakt staat onder hoge spanning, maar heeft een laag vermogen en zit veilig ingebouwd in de ionisator. De naald maakt de lucht geladen door negatieve elektronen over te dragen aan de luchtdeeltjes. Op het moment dat de zuurstofmoleculen elektrisch geladen zijn, maken zij een verbinding met verontreinigde luchtdeeltjes.

Deze verbindingen slaan vervolgens neer op de oppervlaktes in de omgeving van de luchtreiniger met ionisator. De neergeslagen deeltjes vormen nu geen verontreiniging in de lucht en zijn makkelijk af te vangen of te verwijderen. Hierdoor is de lucht schoon en van gezonde kwaliteit. Een aantal luchtreinigers van Noa Air maakt gebruik van een ionisator. Bij luchtreinigers met ionisator is de ionisator ingebouwd ter ondersteuning van de HEPA filter.

HEPA filter

De HEPA filter is de meest effectieve manier om de lucht te reinigen. Een goed luchtreiniger maakt gebruik van een HEPA 13 filter. Een HEPA 13 filter is een klasse die in staat is om 99,97% van alle fijnstofdeeltjes van 0,3 micrometer uit de lucht te filteren. De HEPA 13 filters zijn inmiddels zover ontwikkeld om te voldoen aan steeds hogere kwaliteitseisen voor luchtkwaliteit bij bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, ziekenhuizen, operatiezalen, lucht- en ruimtevaart, ontwikkeling van chips en de gezondheidszorg. Luchtreinigers met een HEPA filter en luchtreinigers met ionisator zijn dus extra krachtig en zeer effectief om de lucht te reinigen.

Een luchtreiniger heeft veel invloed op de gezondheid en de energie van mensen. Binnenruimtes zijn vaak voorzien van slechte ventilatie of in sommige gevallen geen ventilatie. Hierdoor hopen bacteriën, virussen en fijnstof zich op en worden vervolgens weer ingeademd. Dit kan leiden tot irritatie aan de luchtwegen of allergische reacties. Het inademen van deze lucht kost ons meer energie en men kan er ziek van worden. Luchtreinigers met ionisator zorgen dat de vervuilde deeltjes naar de grond zakken en zo kunnen worden afgevangen door de filters.

Hierdoor is de lucht in een binnenruimte vele malen veiliger en worden ziektes minder makkelijk verspreid. Hierdoor neemt het ziekteverzuim in kantoorruimtes significant af. Mensen met astmatisch klachten en hooikoorts ervaren minder klachten en kunnen zodoende productiever hun werk doen. In de luchtreinigers met ionisator van Noa Air zitten meerdere filters die de lucht tevens ontdoen van formaldehyde die zich bevindt in bouwstoffen of interieurbekleding.