Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Noa Air B.V.. Ons KvK-nummer is 80567576 en ons adres is Bingerweg 18N (2031 AZ) in Haarlem.

Je leest deze algemene voorwaarden omdat je een overeenkomst met ons hebt of wilt, bijvoorbeeld voor een van de volgende zaken:

 • De huur van producten, meestal luchtreinigers en toebehoren.
 • De aanschaf van producten, ook meestal luchtreinigers, filters en onderdelen.
 • Onderhoud en filters, inderdaad: van luchtreinigers en toebehoren.

We hebben zin in een fijne samenwerking met jou. Om te zorgen dat duidelijk is waar we aan toe zijn, maken we graag een paar afspraken. Dit zijn ze:

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding die we doen en elke overeenkomst die we met elkaar sluiten.
 2. Spreken we op sommige onderdelen liever iets anders af? Dan leggen we dat schriftelijk vast. Doen we dat niet? Dan gelden alle bepalingen in deze voorwaarden.
 3. Jij hebt ook algemene voorwaarden, waar je ongetwijfeld tevreden over bent. Maar tenzij we schriftelijk iets anders afspreken, gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van Noa Air B.V..
 4. Noa Air B.V. kan deze voorwaarden op elk moment aanvullen of wijzigen, met het belang van onze klanten in ons achterhoofd. Als wij dit doen, laten we je weten wanneer de nieuwe afspraken ingaan.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en Noa Air B.V. kan ze altijd wijzigen.
 2. Al onze aanbiedingen zijn 1 maand geldig vanaf de vermelde datum.
 3. Als we samen een contract ondertekenen (schriftelijk of digitaal), hebben we een overeenkomst. Maar we hebben ook een overeenkomst zodra je van ons een orderbevestiging of een levering krijgt. Geen zorgen, je weet hier op voorhand van.
 4. We doen graag zaken met je. Maar als wij daardoor een verhoogd risico lopen, vinden we het belangrijk om extra afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de borg of levering. Dat recht hebben we en daarvan maken we gebruik als het nodig is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. Alle prijzen die we noemen zijn exclusief btw en eventuele andere wettelijke heffingen. Deze vind je wel terug op de factuur.
 2. Bij verhuur- en onderhoudsovereenkomsten betaal je vooruit voor de afgesproken periode.
 3. Bij andere overeenkomsten betaal je na levering van de producten of het verrichten van de dienst.
 4. Je betaalt ons via een automatische incasso. Als die incasso nog niet is ingegaan of niet meer geldig is, kunnen ook wij ons deel van de overeenkomst nog uitstellen. Net als wanneer je helemaal niet betaalt natuurlijk.
 5. We spreken af dat je binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum betaalt via automatische incasso of overboeking. Ontvangen we in die 14 dagen het factuurbedrag niet? Dan krijg je een 2 betaalherinnering met een nieuwe termijn. Lukt het je ook niet het bedrag binnen de nieuwe termijn te betalen? Dan mogen we wettelijke rente gaan rekenen, vanaf de einddatum van de eerste betalingstermijn. Wordt het echt te gek en moet er een incassospecialist of rechter aan te pas komen? Dan berekenen we deze kosten aan jou door volgens de Wet Incassokosten, met een minimum van € 250,-. Op tijd betalen is dus goedkoper.
 6. Om onze dienstverlening verder te verbeteren of door kostenstijgingen kan het nodig zijn dat Noa Air jaarlijks de prijzen iets verhoogt. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. De huurprijzen voor de machines blijven wel hetzelfde, sowieso tijdens je initiële contractperiode.

Artikel 4. Installatie

 1. Indien een monteur van Noa Air een machine installeert, brengen we daarvoor apart installatiekosten in rekening.
 2. Ieder zijn vak. Elektra leidingen aanleggen, dat kunnen we gewoon niet goed. Zorg er daarom voor dat alle aansluitingen voor elektriciteit in orde zijn voordat wij de machines komen plaatsen. Voor de zekerheid vragen we je een foto op te sturen van de situatie ter plaatse.
 3. We gaan ervan uit dat je ervoor zorgt dat de installateurs snel en ongehinderd de machine kunnen plaatsen. Ze hebben het namelijk hartstikke druk. Als ze er niet goed bij kunnen, of eerst allerlei handelingen moeten uitvoeren, krijg je achteraf een rekening voor de extra tijd.

Artikel 5. Gebruik

 1. We vertrouwen erop dat je netjes met de gehuurde machines omgaat en even de gebruiksaanwijzing leest voor je ermee aan de slag gaat.
 2. Is de machine kapot of is er iets anders mis mee? Laat het ons dan binnen 2 werkdagen weten, dan gaan we het oplossen.

Artikel 6. Verplichting productafname

 1. Onze machines werken het best met onze filters. Huur je een machine van ons maar gebruik je filters van anderen? Dan vervalt je recht op gratis service, onderhoud en reparatie. Je kunt ons uiteraard wel bellen voor vragen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. De prijzen op de website zijn exclusief transportkosten. Bij ons kan je altijd een offerte opvragen voor de transportkosten.
 2. Bij het plaatsen van een order geven we de leverdatum aan. Mocht dit om een of andere reden wijzigen dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Als je het in dat geval niet meer wilt hebben, krijg je de betaling zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen teruggestort.
 3. In principe geldt: als je het op onze website kunt bestellen, hebben we het op voorraad. Kunnen we het toch niet leveren? Dan krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan. Zo’n vervangend product mag je natuurlijk altijd ruilen.
 4. Als jouw bestelling beschadigd wordt of kwijtraakt voordat het bij jou is, is dat onze schuld. We gaan het dan ook zo snel mogelijk voor je oplossen.
 5. Binnen 30 dagen mag je onze producten retour zenden. Indien zonder gebruiksschade en in de originele verpakking krijg je het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort.

Artikel 8. Duur en einde overeenkomst

 1. Als je contract is afgelopen, verlengen we het automatisch met een periode van een jaar. Wil je opzeggen? Dat kan schriftelijk, tot drie maanden vóór de einddatum van de dan geldende contractperiode.
 2. Het gebeurt niet vaak, maar ook wij kunnen de overeenkomst beëindigen. Dat doen we via een schriftelijk bericht en met onmiddellijke ingang als: (a) je je verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt binnen 14 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling; (b) wij reden hebben om te vermoeden dat je je afspraken niet, niet volledig of niet op tijd kan nakomen; (c) je surseance van betaling aanvraagt, een faillissementsaanvraag indient, failliet wordt verklaard, een onderhands akkoord aanbiedt aan schuldeisers of als er op een wezenlijk deel van je vermogen beslag is gelegd.
 3. Ben je voor de einddatum van de overeenkomst een of meer van je verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nagekomen? Dan blijft je borg bij ons.
 4. Als een huurovereenkomst op jouw of ons verzoek eindigt, zijn de afgesproken huurtermijnen en minimale afnameverplichtingen automatisch opeisbaar.

Artikel 9. Retour en afwikkeling

 1. Als de overeenkomst eindigt, ben je verantwoordelijk dat alle gehuurde machines naar Noa Air retour komen. We spreken tegen die tijd af hoe je dat doet of dat Noa Air de machines komt ophalen. Andere producten dan gehuurde machines mag je houden: je hebt er immers voor betaald.
 2. Als we een machine niet of niet in de verwachte staat terugkrijgen, dan ontvangen we wel graag de vervangingswaarde van je. Daarbij houden we rekening met de ouderdom van de machine.
 3. Borg kun je niet verrekenen met openstaande facturen of andere zaken die we nog moeten afhandelen. Dat houden we voor de duidelijkheid graag gescheiden.

Artikel 10. Onderhoud

 1. Je las het al eerder: onze machines werken het best met onze producten. Gebruik je producten van anderen in of op onze huurmachines, dan kunnen we de kwaliteit niet garanderen. De kosten voor onderhoud en service zijn dan voor jou.
 2. We kunnen niet elke dag bij je langskomen, maar je wilt natuurlijk wel een goed werkende machine. Daarom geven we je instructies waarmee je de machine zelf kunt schoonhouden en reinigen. Volg ze goed op.
 3. Onze onderhoudstechnici weten wat ze doen. Ze mogen daarom van ons het onderhoud naar eigen inzicht uitvoeren.

Artikel 11. Vervanging en garantie

 1. Is je huurmachine stuk? Dan repareren we deze voor je of we zorgen voor vervanging. Dat doen we naar eigen inzicht en het kost je natuurlijk niets, indien je producten van ons afneemt.
 2. Heb je een koop-machine van ons? Dan heb je daar tot een jaar na levering garantie op. Neem je bij ons vervangende filters af, dan verlengen we de garantieperiode tot 3 jaar.
 3. Geef je iemand anders opdracht om de machine te repareren of ga je zelf aan de slag? Dan vervalt je recht op reparatie en vervanging.
 4. Gebruik je de machine op een manier die niet staat beschreven in de bediening- en onderhoudsvoorschriften? Dan bestaat de kans dat hij kapot gaat. Dat soort schade valt niet binnen de garantie.
 5. Als je onderdelen van de machine kwijtraakt na de installatie, dan zijn de kosten voor de vervangende onderdelen voor jou.
 6. Tot zover de machines. Voor andere producten geldt een garantietermijn van 6 maanden vanaf de datum van levering. Is er iets mis mee? Dan komen we de producten kosteloos vervangen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Wij staan in voor een goed product, jij staat in voor een goed gebruik ervan.
 2. Is een product onbruikbaar geworden door roekeloos handelen van onze kant? En is er directe schade? Dan zijn wij uiteraard aansprakelijk. Je kunt ons dan weer niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en geleden verlies.
 3. Merk je dat we een steek hebben laten vallen? Laat ons dat dan meteen per e-mail weten. Geef daarbij meteen aan wanneer je de vervangende producten uiterlijk nodig hebt, zodat wij op tijd onze fout kunnen herstellen.
 4. Mocht het toch van die schadevergoeding komen, dan kunnen we niet meer uitkeren dan het bedrag dat we krijgen van onze verzekering. Maar geen zorgen: we zijn goed verzekerd tegen schade.
 5. Over verzekeringen gesproken, als onze producten bij jou zijn, ben jij verantwoordelijk in geval van brand, diefstal, waterschade en dat soort risico’s. Bij schade aan onze producten ontvangen wij graag de dagwaarde als vergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zelfs als we overeenkomst (gedeeltelijke) in het buitenland uitvoeren. Het Weens Koopverdrag geldt niet.
 2. Zijn we het niet met elkaar eens? Dan mag de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland het oplossen. Maar we hopen dat het zover nooit komt. We drinken liever een kopje koffie met je om het uit te praten.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Alle informatie die we uitwisselen rondom onze overeenkomsten blijft tussen ons.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Vind je onze documenten, afbeeldingen, productsamenstellingen en verpakkingen zo goed dat je ze wilt delen of gebruiken? Doe dat dan alleen op manieren die we hebben afgesproken, of vraag anders onze schriftelijke toestemming.

Artikel 16. Privacybescherming

 1. We gaan netjes met jouw gegevens om, helemaal volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiervoor hebben wij een privacybeleid opgesteld dat je kunt vinden op: https://www.noaair.com/privacy-statement

Dat waren ze, onze algemene voorwaarden. We hebben ons best gedaan alles zo duidelijk mogelijk op te schrijven en we hopen dat het is gelukt. Heb je toch nog vragen over de inhoud van deze voorwaarden of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even contact met ons opnemen.

Noa Air B.V.

Bingerweg 18N

2031 AZ Haarlem

KvK 80567576